_team

Dr. winny_ang


Kinder- en jeugdpsychiater

Master in Transculturele Psychiatrie (Mc Gill University, Montréal)


 

Sinds 2000 gewerkt in zowel ambulante en residentiële settings, jarenlange werkervaring in CGG. Sinds 2008 werkzaam in Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal), waarbij zowel diagnostiek van adolescenten als individuele begeleiding en ouderbegeleiding op de voorgrond staan.


Cultuursensitief werken (rond identiteitsvorming en het werken met verschillende referentiekaders) is een specifiek interessegebied.


Daarnaast ook werkzaam te MFC St-Jozef als kinder- en jeugdpsychiater en aan Universiteit Antwerpen als praktijkassistent (communicatie-onderwijs in artsenopleiding). Eveneens actief in vormingen rond diversiteit in de hulpverlening.


een paar favoriete boeken: De gebroeders leeuwenhart (Astrid Lindgren), Tales from outer suburbia (Shaun Tan), Norwegian wood (Haruki Murakami), How I live now (Meg Rosoff)


 

Contact: winny.ang@tverhaal.be

freya_gysels


Klinisch psychologe

Bachelor in de Toegepaste Psychologie


Van 2008-2012 werkzaam geweest in het Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA). Dit zowel op de crisisdienst voor adolescenten als op de ambulante screeningsafdeling voor lagere schoolkinderen en adolescenten. In het UKJA werd zowel ervaring opgebouwd in psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren als in crisisinterventie, thuisbegeleiding en ambulante en residentiële therapie bij adolescenten en hun gezin.


Vanaf 2013 werkzaam bij Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal) voor psychodiagnostiek en individuele begeleiding bij adolescenten en jongvolwassenen, maar ook voor ouder- en gezinsbegeleiding.


een paar favoriete boeken: Lord of the Rings (J.R.R. Tolkien), Ik wil de maan (Jonathan Emmett), Aeneïs (Vergilius), Harry Potter (J.K. Rowling),  Misschien wisten zij alles (Toon Tellegen)


Contact: freya.gysels@tverhaal.be - 0485/49 13 89anik_serneels


Klinisch psychologe

Relatie- en gezinstherapeute, specialisatie narratieve gezinstherapie.

Erkend opleider en supervisor systeemtherapie (BVRGS)

Freelance opleider, supervisor en in-servicetrainer


Sinds 2008 werkzaam als psychotherapeut in Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal). Systeemtherapie en individuele psychotherapie bij kinderen, volwassenen en hun gezin/context, alsook relatietherapie en supervisie.


Geeft workshops, supervisie/intervisie en in-service trainingen met bertrekking tot oa. narratieve systeemtherapie, contextgerichte hulpverlening, hulpverlening bij rouw, werken rond ingrijpende levensgebeurtenissen en transities in systemenen, krachtbevorderende gesprekken en op samenwerking gerichte hulpverlening, cultuur- en maatschappijsensitieve gesprekken.


Van 2003 tot 2015 werkzaam in het Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA): (systeem)therapie, thuisbegeleiding, psychodiagnostisch onderzoek, (semi-)residentiële en ambulante behandeling van kleuters, lagere schoolkinderen, adolescenten en hun context.


Van 2009 tot 2017 werkzaam als staflid en erkend opleider in vzw Rapunzel vormingscentrum voor systeemtherapie en counseling (ism de Vrije Universiteit Brussel).


een paar favoriete boeken: Mama Medusa (Kitty Crowther), Max en de maximonsters (Maurice Sendak), De krekel die niet tsjirpen kon (Eric Carle), Wave (Suzy Lee), The hero with a thousand faces (Joseph Campbell)Contact: Anik is momenteel voor onbepaalde tijd niet aan het werk binnen de praktijk. Bij vragen kan u contact opnemen via: info@tverhaal.be

sharmila_madhvani


Klinisch psychologe

Opleiding in de contextuele benadering


Sinds 2000 in het forensisch werkveld ervaring opgebouwd in het voeren van indviduele gesprekken met volwassenen en het uitwerken van grondig  psychodiagnostisch onderzoek. Ervaren in het samen zoeken naar mogelijkheden tot groei en het stimuleren van groeiprocessen. Werkt zowel vanuit ondersteunend als inzichtgevend perspectief.

Voorheen werkzaam op de dienst studiebegeleiding bij de VUB.


Continue bijscholingen en trainingen gevolgd op vlak van psychodiagnostiek en gesprekstechnieken.


Bijzondere interesse voor het werken vanuit creatieve invalshoeken, waaronder schrijftherapie. Momenteel in opleiding bij The Poetry Practice (UK), om zich verder te bekwamen in de therapeutische aanwending van literatuur, dagboektechnieken en verbeelding voor persoonlijke ontwikkeling.


Werkzaam in 't_verhaal, voor begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen.


een paar favoriete boeken: Dark tower - reeks (Stephen King), The road (Cormac Mc Carthy), Island (Aldous Huxley), Tropic of cancer (Henry Miller)


Contact: sharmila.madhvani@tverhaal.be - 0479/67 61 70

Dr. lente_castelein


Kinder-en jeugdpsychiater

Gezins- en relatietherapeute (2015-2019, vzw Rapunzel)


Van 2012 tot 2018 werkzaam geweest als ASO (Arts Specialist in Opleiding) kinder- en jeugdpsychiatrie op verschillende residentiële en ambulante opleidingsplaatsen, waaronder CGG-VBO, University College London, UZ Leuven, OPZ Geel, CGG Andante Merksem. Tijdens deze opleidingsjaren werd ervaring opgebouwd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren samen met hun gezinnen en context.


Werkzaam in 't_verhaal voor zowel diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en  hun gezin/context, alsook gezins- en relatietherapie.


een paar favoriete boeken: Het dolfijnenkind (Patrick Lagrou), Thorgal (Van Hamme-Rosinski), The Quickening (Fiona McIntosh), The life of Pi (Yann Martel), A song of ice and fire (George R.R. Martin),The dark tower (Stephen King)


Contact: lente.castelein@tverhaal.be

tony_de_clippele


Master in de Klinische Psychologie

Bachelor in de Orthopedagogie

Postacademische vormingen: Gedragstherapie, Systeemtherapie, Functional Family Therapy (FFT), Forensische psychiatrie en psychologie

Supervisor FFT


Ganse loopbaan werkzaam geweest binnen de sector Geestelijke Gezondheid. Van 1979 tot heden werkzaam in het Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA); van 1979 tot 2007 als opvoeder op leefgroepen bij kinderen en adolescenten en van 2007 tot heden voornamelijk werkzaam als psycholoog op de leefgroepen bij adolescenten met gedragsproblemen.


Vanuit het UKJA verzorgde Tony enkele jaren de brugfunctie met FOR-K (verbindingsfunctie Forensische Jeugdpsychiatrie en Jeugdjustitie). Sinds enkele jaren tot op heden werkzaam als Zorgtrajectcoördinator/casemanager bij PANGG 0-18 (Provinciaal Antwerps Netwerk Geestelijke Gezondheid Minderjarigen), waarbij Tony samen met andere partners vanuit verschillende sectoren in de hulpverlening een samen gedragen zorgtraject coördineert voor jongeren met een zeer complexe problematiek. 


Werkzaam in 't_verhaal voornamelijk voor gezinstherapie aan huis, en eventueel ook voor supervisie/intervisie aan therapeuten in opleiding, coaching aan voorzieningen binnen jeugdhulpverlening, expertise in casemanagement in complexe casussen binnen de jeugdhulpverlening.


een paar favoriete boeken: Een barbaar in China (Adriaan Van Dis), The great railway bazaar (Paul Theroux), 1q84 (Haruki Murakami), The man who mistook his wife for a hat (Oliver Saks), Congo (David Van Reybrouck), De circel rond (Michael Palin), Geesten van het avondland ( Rudi Vranckx)


Contact: tony.declippele@tverhaal.be - 0492/ 16 26 03stefanie_allefs


Master in de Orthopedagogiek

Integratief therapeute i.o. (vierjarige opleiding in de Interactionele Vormgeving - Educatieve Academie)


Sinds 2013 werkzaam in verschillende onderwijssettings (Buitengewoon Basisonderwijs, Secundair Onderwijs en momenteel Buitengewoon Secundair Onderwijs OV3). Dit zowel als groepsbegeleider, individueel begeleider (GON-ondersteuning) en zorgcoördinator voor kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken.


Specifieke interesse in cultuursensitief werken; dit onder andere vanuit stage- en werkervaringen in Cambodja en Suriname. 


Vanaf 16-jarige leeftijd actief als vrijwilliger in het werken met kinderen en volwassenen uit een maatschappelijk kwetsbare context. 


Werkzaam in 't_verhaal voor begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen vanuit een integratieve benadering die vertrekt vanuit het specifieke en unieke verhaal van de cliënt. 


een paar favoriete boeken: Harry Potter (J.K. Rowling), De Weeskinderen-serie omnibus (Virginia Andrews), De kleine prins (Antoine De Saint-Exupéry)


Contact: stefanie.allefs@tverhaal.be - 0472/ 61 71 80

"Verhalen vertellen is spelen met een fantasiewereld die realiteit, verlangens en angsten spiegelt."

(Appleyard, 1990)

Quint Buchholz

david_kums


Aspirant therapeut in geïntegreerde, lichaamsgeoriënteerde psychotherapie


Bijscholingen in ademwerk en dader-slachtofferdynamiek.

Werkzaam in ‘t_verhaal voor begeleiding van volwassenen vanuit een persoonsgerichte benadering.  Thema’s kunnen onder andere betrekking hebben op autonomie & eigenheid, aanwezigheid & veiligheid, voldoening & kracht, verbinding & vertrouwen, onthaasting & vrijheid, vitaliteit & intimiteit. Bijzondere interesse in de thema’s racisme & (systemische) discriminatie.

 

Door middel van gewaarwording van lichamelijke signalen (‘felt sense’) wordt verkend hoe het met je gaat om vandaaruit tot een nieuw realiteitsgevoel en nieuwe ervaringen te komen.

 

een paar favoriete boeken: Mijn ontelbare identiteiten (Sinan Çankaya), De jongen die opgroeide als hond (Bruce Perry & Maia Szalavitz), Collectief geheugenverlies (Koleka Putuma), De reis van het gewaarzijn (Riekje Boswijk-Hummel), Precies, daarom – over narcisme en symbiose (Marjolijne van Buren Molenaar)

 

Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. In kader van afstudeertraject momenteel verminderd tarief (35 euro per sessie)


Contact: david.kums@tverhaal.be