_team

Dr. winny_ang


Kinder- en jeugdpsychiater

Master in Transculturele Psychiatrie (Mc Gill University, Montréal)


 

Sinds 2000 gewerkt in zowel ambulante en residentiële settings, jarenlange werkervaring in CGG. Sinds 2008 werkzaam in Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal), waarbij zowel diagnostiek van adolescenten als individuele begeleiding en ouderbegeleiding op de voorgrond staan.


Cultuursensitief werken (rond identiteitsvorming en het werken met verschillende referentiekaders) is een specifiek interessegebied.


Daarnaast ook werkzaam te MFC St-Jozef als kinder- en jeugdpsychiater en aan Universiteit Antwerpen als praktijkassistent (communicatie-onderwijs in artsenopleiding). Eveneens actief in vormingen rond diversiteit in de hulpverlening.


een paar favoriete boeken: De gebroeders leeuwenhart (Astrid Lindgren), Tales from outer suburbia (Shaun Tan), Norwegian wood (Haruki Murakami), How I live now (Meg Rosoff)


 

Contact: winny.ang@tverhaal.be

freya_gysels


Klinisch psychologe

Bachelor in de Toegepaste Psychologie


Van 2008-2012 werkzaam geweest in het Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA). Dit zowel op de crisisdienst voor adolescenten als op de ambulante screeningsafdeling voor lagere schoolkinderen en adolescenten. In het UKJA werd zowel ervaring opgebouwd in psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren als in crisisinterventie, thuisbegeleiding en ambulante en residentiële therapie bij adolescenten en hun gezin.

Momenteel -naast het werk in de praktijk- aan het werk als lector binnen de opleiding Toegepaste Psychologie aan de AP Hogeschool. 


Vanaf 2013 werkzaam bij Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal) voor psychodiagnostiek en individuele begeleiding bij adolescenten en jongvolwassenen, maar ook voor ouder- en gezinsbegeleiding. 


een paar favoriete boeken: Lord of the Rings (J.R.R. Tolkien), Ik wil de maan (Jonathan Emmett), Aeneïs (Vergilius), Harry Potter (J.K. Rowling),  Misschien wisten zij alles (Toon Tellegen)


Contact: freya.gysels@tverhaal.besharmila_madhvani


Klinisch psychologe

Opleiding in de contextuele benadering


Sinds 2000 in het forensisch werkveld ervaring opgebouwd in het voeren van indviduele gesprekken met volwassenen en het uitwerken van grondig  psychodiagnostisch onderzoek. Ervaren in het samen zoeken naar mogelijkheden tot groei en het stimuleren van groeiprocessen. Werkt zowel vanuit ondersteunend als inzichtgevend perspectief.

Voorheen werkzaam op de dienst studiebegeleiding bij de VUB.


Continue bijscholingen en trainingen gevolgd op vlak van psychodiagnostiek en gesprekstechnieken.


Bijzondere interesse voor het werken vanuit creatieve invalshoeken, waaronder schrijftherapie. Momenteel in opleiding bij The Poetry Practice (UK), om zich verder te bekwamen in de therapeutische aanwending van literatuur, dagboektechnieken en verbeelding voor persoonlijke ontwikkeling.


Werkzaam in 't_verhaal, voor begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen.


een paar favoriete boeken: Dark tower - reeks (Stephen King), The road (Cormac Mc Carthy), Island (Aldous Huxley), Tropic of cancer (Henry Miller)


Contact: sharmila.madhvani@tverhaal.be - 0479/67 61 70

tony_de_clippele


Master in de Klinische Psychologie

Bachelor in de Orthopedagogie

Postacademische vormingen: Gedragstherapie, Systeemtherapie, Functional Family Therapy (FFT), Forensische psychiatrie en psychologie

Supervisor FFT


Ganse loopbaan werkzaam geweest binnen de sector Geestelijke Gezondheid. Van 1979 tot heden werkzaam in het Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA); van 1979 tot 2007 als opvoeder op leefgroepen bij kinderen en adolescenten en van 2007 tot heden voornamelijk werkzaam als psycholoog op de leefgroepen bij adolescenten met gedragsproblemen.


Vanuit het UKJA verzorgde Tony enkele jaren de brugfunctie met FOR-K (verbindingsfunctie Forensische Jeugdpsychiatrie en Jeugdjustitie). Sinds enkele jaren tot op heden werkzaam als Zorgtrajectcoördinator/casemanager bij PANGG 0-18 (Provinciaal Antwerps Netwerk Geestelijke Gezondheid Minderjarigen), waarbij Tony samen met andere partners vanuit verschillende sectoren in de hulpverlening een samen gedragen zorgtraject coördineert voor jongeren met een zeer complexe problematiek. 


Werkzaam in 't_verhaal voornamelijk voor gezinstherapie aan huis, en eventueel ook voor supervisie/intervisie aan therapeuten in opleiding, coaching aan voorzieningen binnen jeugdhulpverlening, expertise in casemanagement in complexe casussen binnen de jeugdhulpverlening.


een paar favoriete boeken: Een barbaar in China (Adriaan Van Dis), The great railway bazaar (Paul Theroux), 1q84 (Haruki Murakami), The man who mistook his wife for a hat (Oliver Saks), Congo (David Van Reybrouck), De circel rond (Michael Palin), Geesten van het avondland ( Rudi Vranckx)


Contact: tony.declippele@tverhaal.be - 0492/ 16 26 03david_kums


Aspirant therapeut in geïntegreerde, lichaamsgeoriënteerde psychotherapie


Bijscholingen in ademwerk en dader-slachtofferdynamiek.

Werkzaam in ‘t_verhaal voor begeleiding van volwassenen vanuit een persoonsgerichte benadering.  Thema’s kunnen onder andere betrekking hebben op autonomie & eigenheid, aanwezigheid & veiligheid, voldoening & kracht, verbinding & vertrouwen, onthaasting & vrijheid, vitaliteit & intimiteit. Bijzondere interesse in de thema’s racisme & (systemische) discriminatie.

 

Door middel van gewaarwording van lichamelijke signalen (‘felt sense’) wordt verkend hoe het met je gaat om vandaaruit tot een nieuw realiteitsgevoel en nieuwe ervaringen te komen.

 

een paar favoriete boeken: Mijn ontelbare identiteiten (Sinan Çankaya), De jongen die opgroeide als hond (Bruce Perry & Maia Szalavitz), Collectief geheugenverlies (Koleka Putuma), De reis van het gewaarzijn (Riekje Boswijk-Hummel), Precies, daarom – over narcisme en symbiose (Marjolijne van Buren Molenaar)

 

Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur. In kader van afstudeertraject momenteel verminderd tarief (35 euro per sessie)


Contact: david.kums@tverhaal.be

emmi_van_den_heuvelKlinisch psychologe

Master in de klinische en gezondheidspsychologie, optie kinderen en adolescenten (KU Leuven)Sinds 2020 ervaring opgebouwd in het werken met kinderen en adolescenten in het UKJA (kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen, jongeren met gedragsproblemen) en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (UZA).

Naast haar werk in de praktijk, is Emmi verbonden aan de crisisafdeling van het UKJA waar zij zich bezighoudt met de triage van aanmeldingen van jongeren in crisissituaties.


Werkzaam in ’t verhaal voor zowel diagnostiek als begeleiding van kinderen en jongeren.een paar favoriete boeken: Harry Potter (J.K. Rowling), Het wordt spectaculair, beloofd (Zita Theunynck), Frieda Klein reeks (Nicci French), 7200 seconden (Thordis Elva)Contact: emmi.vandenheuvel@tverhaal.be

Dr. shabnam_sadeghi


Kinder- en Jeugdpsychiater


Werkzaam binnen Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen en binnen 't_verhaal voor diagnostiek, medicatieopvolging en begeleiding.  


Contact: shabnam.sadeghi@tverhaal.be

Dr. latifa_amrani


Kinder- en Jeugdpsychiater


Werkzaam binnen het jeugdteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en binnen 't_verhaal voor diagnostiek, medicatieopvolging en begeleiding.  


Contact: latifa.amrani@tverhaal.be

wencke_keysersKlinisch psychologe

Integratief therapeute io.Ervaring opgenbouwd in het werken met kinderen en jongeren in Centrum Insana en OBC Mastenhof.

Werkzaam in ’t verhaal voor zowel diagnostiek als begeleiding van kinderen en jongeren.Contact: wencke.keysers@tverhaal.be

Dr. simon_de_groote


Kinder- en Jeugdpsychiater


In 2018 gestart aan zijn opleiding kinder-en jeugdpsychiatrie, en startte in 2023 in ‘t_verhaal. Daarnaast ook werkzaam in CGG Andante Merksem in het jeugdteam. Werkervaring binnen de residentiele en ambulante hulpverlening.In opleiding tot systeemtheoretisch psychotherapeut aan de interactie academie.Jongeren en hun gezin kunnen bij Simon terecht voor begeleiding, medicatie en psycho-diagnostisch onderzoek.Een paar favoriete boeken: Cloud Atlas (David Mitchell), Raad eens hoeveel ik van je hou (Sam McBratney), bloemblad aan zee (Isabel Allende), The Bell Jar (Sylvia Plath), Flowers for Algernon (Daniel Keyes) 

Contact: simon.degroote@tverhaal.be

miranda_ntirandekura_aertsKlinisch psychologe

Integratief therapeute

Bachelor in de Toegepaste PsychologieContact: miranda.aerts@tverhaal.be

Dr. elise_wuyts 


Psychiater

 


Contact: elise.wuyts@tverhaal.be

Dr. lente_castelein


Kinder- en Jeugdpsychiater

Relatie- en gezinstherapeute


Contact: Lente is momenteel niet meer werkzaam binnen de praktijk. Bij vragen kan u contact opnemen via: info@tverhaal.be

anik_serneels


Klinisch psychologe

Relatie- en gezinstherapeute, specialisatie narratieve gezinstherapie.

Erkend opleider en supervisor systeemtherapie (BVRGS)

Freelance opleider, supervisor en in-servicetraine


Contact: Anik is momenteel voor onbepaalde tijd niet aan het werk binnen de praktijk. Bij vragen kan u contact opnemen via: info@tverhaal.be

"Verhalen vertellen is spelen met een fantasiewereld die realiteit, verlangens en angsten spiegelt."

(Appleyard, 1990)