_aanbod

Thema's en vragen waarmee u bij ons terecht kan: • begeleiding van kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen zoals: angst, depressie, trauma, omgaan met een ontwikkelingsstoornis, opstandig gedrag, vastlopen op verschillende terreinen, ...


 • speltherapie


 • begeleiding van ouders bij uiteenlopende thema's in de opvoeding


 • begeleiding van ouders in het omgaan met kinderen en jongeren met een specifieke problematiek


 • begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen


 • relatietherapie


 • multi-disciplinaire screening bij 6 tot 21-jarigen

Binnen onze groepspraktijk kan u terecht voor: • psychiatrische evaluatie en opvolging


 • individuele psychotherapie


 • ouder- en gezinsgesprekken


 • relatietherapie


 • psychodiagnostiek

Quint Buchholz

Samen met jullie kijken we, in de vorm van gesprekstherapie en gezinstherapie,  binnenkamers, dicht bij de leefwereld van de cliĆ«nt.


Maar we werken ook graag ruimer; met oog voor creatieve werkvormen, zoals spel, muziek, beweging en sport, boeken en verhalen, de natuur, ...


Ook samenwerking buiten de muren van onze groepspraktijk kan een centrale rol spelen.

Hierbij denken we aan logopedie, kinesitherapie, paardencoaching, mindfullness, ...

"Telling the stories of our lives can give us a clearer sense of what we really hope for."


(Atkinson, 1995)