_team

Dr. winny_ang


Kinder- en jeugdpsychiater

Master in Transculturele Psychiatrie (Mc Gill University, Montréal)


 

Sinds 2000 gewerkt in zowel ambulante en residentiële settings, jarenlange werkervaring in CGG. Sinds 2008 werkzaam in Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal), waarbij zowel diagnostiek van adolescenten als individuele begeleiding en ouderbegeleiding op de voorgrond staan.


Cultuursensitief werken (rond identiteitsvorming en het werken met verschillende referentiekaders) is een specifiek interessegebied.


Daarnaast ook werkzaam te MFC St-Jozef als kinder- en jeugdpsychiater en aan Universiteit Antwerpen als praktijkassistent (communicatie-onderwijs in artsenopleiding). Eveneens actief in vormingen rond diversiteit in de hulpverlening.


een paar favoriete boeken: De gebroeders leeuwenhart (Astrid Lindgren), Tales from outer suburbia (Shaun Tan), Norwegian wood (Haruki Murakami), How I live now (Meg Rosoff)


 

Contact: winny.ang@tverhaal.be

anik_serneels


Klinisch psychologe

Relatie- en gezinstherapeute, specialisatie narratieve gezinstherapie.

Erkend opleider en supervisor systeemtherapie (BVRGS)

Opleider in vormingscentrum VZW Rapunzel

Freelance opleider, supervisor en in-servicetrainer


Sinds 2008 werkzaam als psychotherapeut in Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal). Systeemtherapie en individuele psychotherapie bij kinderen en hun gezin/context, alsook relatietherapie en supervisie.


Geeft workshops, supervisie/intervisie en in-service trainingen met bertrekking tot oa. creatieve en spelsysteemtherapie, narratieve systeemtherapie, contextgerichte hulpverlening, hulpverlening bij rouw, werken rond ingrijpende levensgebeurtenissen en transities in systemenen, krachtbevorderende gesprekken en op samenwerking gerichte hulpverlening, cultuur- en maatschappijsensitieve gesprekken.


Van 2003 tot 2015 werkzaam in het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA): (systeem)therapie, thuisbegeleiding, psychodiagnostisch onderzoek, (semi-)residentiële en ambulante behandeling van kleuters, lagere schoolkinderen, adolescenten en hun context.


een paar favoriete boeken: Mama Medusa (Kitty Crowther), Max en de maximonsters (Maurice Sendak), De krekel die niet tsjirpen kon (Eric Carle), Wave (Suzy Lee), The hero with a thousand faces (Joseph Campbell)Contact: anik.serneels@tverhaal.be - 0487/33 84 33

freya_gysels


Master in de Klinische Psychologie

Bachelor in de Toegepaste Psychologie


Van 2008-2012 werkzaam geweest in het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA). Dit zowel op de crisisdienst voor adolescenten als op de ambulante screeningsafdeling voor lagere schoolkinderen en adolescenten. In het UKJA werd zowel ervaring opgebouwd in psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren als in crisisinterventie, thuisbegeleiding en ambulante en residentiële therapie bij adolescenten en hun gezin.


Vanaf 2013 werkzaam bij Plan B (voorloper van onze huidige praktijk 't_verhaal) voor psychodiagnostiek en individuele begeleiding bij adolescenten en jongvolwassenen, maar ook voor ouder- en gezinsbegeleiding.


een paar favoriete boeken: Lord of the Rings (J.R.R. Tolkien), Ik wil de maan (Jonathan Emmett), Aeneïs (Vergilius), Harry Potter (J.K. Rowling),  Misschien wisten zij alles (Toon Tellegen)


Contact: freya.gysels@tverhaal.be - 0485/49 13 89


Freya werkt zowel in de praktijk in Antwerpen als in onze satelliet-afdeling in Kalmthout

sharmila_madhvani


Klinisch psychologe

Opleiding in de contextuele benadering


Sinds 2000 in het forensisch werkveld ervaring opgebouwd in het voeren van indviduele gesprekken met volwassenen en het uitwerken van grondig  psychodiagnostisch onderzoek. Ervaren in het samen zoeken naar mogelijkheden tot groei en het stimuleren van groeiprocessen. Werkt zowel vanuit ondersteunend als inzichtgevend perspectief.

Voorheen werkzaam op de dienst studiebegeleiding bij de VUB.


Continue bijscholingen en trainingen gevolgd op vlak van psychodiagnostiek en gesprekstechnieken.


Bijzondere interesse voor het werken vanuit creatieve invalshoeken, waaronder schrijftherapie. Momenteel in opleiding bij The Poetry Practice (UK), om zich verder te bekwamen in de therapeutische aanwending van literatuur, dagboektechnieken en verbeelding voor persoonlijke ontwikkeling.


Werkzaam in 't_verhaal, voor begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen.


een paar favoriete boeken: Dark tower - reeks (Stephen King), The road (Cormac Mc Carthy), Island (Aldous Huxley), Tropic of cancer (Henry Miller)


Contact: sharmila.madhvani@tverhaal.be - 0479/67 61 70

mike_engels


klinisch psycholoog

tweejarige opleiding contextuele hulpverlening


Sinds 2002 werkzaam als psycholoog bij het Stedelijk CLB Antwerpen. Daar werd ervaring opgebouwd in het begeleiden van jongeren op verschillende vlakken, waaronder het werken rond welbvinden en sociaal-emotionele problemen, zelfbeeld, faalangst, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Ook werd een ruime ervaring opgebouwd in diagnostiek bij jongeren en jongvolwassenen.


Bijkomende opleidingen gevolgd rond oplossingsgericht werken, bemiddeling, nieuwe autoriteit en faire diagnostiek.


Werkt vanuit een contextueel perspectief, steeds met veel oog voor de ruime gezinscontext. Als muzikant ook steeds geïnteresseerd in het integreren van muziek en andere kunstvormen in de begeleiding.


Werkzaam in 't_verhaal voor begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen en diagnostiek in ruime zin.


een paar favoriete boeken:  The catcher in the rye (J.D. Salinger), Extremely loud & incredibly close (Jonathan Safran Foer), Ten zuiden van de grens (Haruki Murakami)


Contact: mike.engels@tverhaal.be - 0486/40 32 93


"Verhalen vertellen is spelen met een fantasiewereld die realiteit, verlangens en angsten spiegelt."

(Appleyard, 1990)

Quint Buchholz

Dr. lente_castelein


Kinder-en jeugdpsychiater

Gezins- en relatietherapeute in opleiding (2015-2019, vzw Rapunzel)


Van 2012 tot 2018 werkzaam geweest als ASO (Arts Specialist in Opleiding) kinder- en jeugdpsychiatrie op verschillende residentiële en ambulante opleidingsplaatsen, waaronder CGG-VBO, University College London, UZ Leuven, OPZ Geel, CGG Andante Merksem. Tijdens deze opleidingsjaren werd ervaring opgebouwd in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren samen met hun gezinnen en context.


Werkzaam in 't_verhaal voor zowel diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en  hun gezin/context, alsook gezins- en relatietherapie.


een paar favoriete boeken: Het dolfijnenkind (Patrick Lagrou), Thorgal (Van Hamme-Rosinski), The Quickening (Fiona McIntosh), The life of Pi (Yann Martel), A song of ice and fire (George R.R. Martin),The dark tower (Stephen King)


Contact: lente.castelein@tverhaal.be